מגרש עם פוטנציאל אדיר בעג'מי

מגרש במיקום מיוחד מאוד ליד הבית הסקוטי ולרח' שערי ניקנור.
480 מ"ר במפלס גבוה.
ניתן לבנות כ- 600 מ"ר עיקרי ( כולל מרתף גבוה,עם חלונות גבוהים ותקרה 3.5 מ"ר).
ניתן לבנות מרתף + 4 קומות.
נוף לים מהקומות העליונים.