חנות בלב שוק הפשפשים

0במתחם הרובע בקרבה לשוק הפשפשים.
מוצעת להשכרה חנות חזיתית עם תקרות גבוהות.
45 מ"ר בנוי + 15 מ"ר גלריה = 60 מ"ר סך הכל.
מחסן בגודל 4.62 מ"ר.
ארנונה: 3,215 ש"ח
מטבחון שירותים + מקלחת.