דירת 4 חד' בעג'מי

פרויקט ייחודי בבניין לשימור – מרחק פסיעה לחוף קסיס ופארק מדרון.

לקראת היתר בנייה, ערבות חוק מכר, בנק מלווה.

אכלוס 24 חודשים צהיתר הבנייה.

דירת 4 חד' מתוכננת היטב, 91 מ"ר בנוי + 2 מרפסות של 8 מ"ר סה"כ .

2 כיווני אוויר – מערב, דרום + מבט לים !

חניה פרטית.